Wat is een flexi job?

Wat je moet weten over de flexi-job

Dit artikel gaat over de flexi-job. Dat is een regeling in België om bij te klussen met fiscale vrijstelling in de detailhandel en horeca. De regeling is ingevoerd op 1 december 2015. In eerste instantie was die alleen geldig voor de horecasector, maar vanaf 1 januari 2018 geldt die ook voor de detailhandel. Zo kunnen gepensioneerden en werknemers, die aan de voorwaarden voldoen, wat bijverdienen. Welke voorwaarden dat zijn, komt later aan de orde. De regeling heeft als voordeel voor werkgevers dat extra werkkrachten op een voordelige en flexibele wijze kunnen worden ingezet, als het vaste personeel het werk even niet aankan.

Belastingen en premies

De bijklusser betaalt over de inkomsten van de flexi-job geen belasting of sociale premies. Bovendien gelden onverminderd diens rechten op vakantie, werkloosheiduitkering en pensioen. De werkgever van de bijklusser betaalt een speciaal tarief van slechts 25% bovenop het loon van de bijklusser als zijn bijdrage.

Voorwaarden

Voor werknemers geldt dat ze buiten de regeling om tenminste ⅘ al voor een of meer andere werkgevers moeten werken. Dat houdt in dat als een werknemer als klusser binnen de flex-job-regeling wil gaan werken, dan dient die 3 kwartalen terug ⅘ of meer tijd bij andere werkgever(s) te hebben gewerkt. Dat wordt voor elk kwartaal weer opnieuw gecheckt. Voor gepensioneerden geldt die voorwaarde niet.

Waar kunnen klussers worden ingezet

Zoals al eerder is genoemd, kunnen flex-job klussers worden ingezet in de horeca en de detailhandel. In het laatste geval praten we bijvoorbeeld over buurtsupermarkten, slagers, bakkers, kappers, ketens en grootwarenhuizen.

Omvang van het loon

De hoogte van het flexiloon wordt in een contract tussen klusser en werkgever vatgelegd, maar mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon. Zoals al eerder is vermeld, is het nettoloon gelijk aan het brutoloon. Er bestaat geen kans dat iemand door het flexiloon in een hogere belastingschijf terechtkomt. Dat loon hoeft namelijk niet te worden opgegeven. Aan het aantal uren dat iemand binnen de regeling mag bijklussen is geen beperking.

© pexels.com

Contractuele aspecten

Voor iedere flexi-job worden altijd twee overeenkomsten opgesteld. De eerste is een raamcontract dat van algemene aard is en de tweede een specifiek arbeidscontract. Die contracten worden door de werkgever opgesteld. Het raamcontract beschrijft de algemene afbakening. Tenminste komt daar in te staan, is van beide partijen de identiteit, een korte omschrijving van de functie(s), het loon, de voorwaarden die gelden voor de flexi-job, en de termijn en manier waarbinnen door de werkgever de flexi-overeenkomst moet worden aangeboden aan de klusser. Elke keer als de klusser wordt ingeschakeld, wordt er een specifiek arbeidscontract gemaakt. Het raamcontract dient op schrift te zijn gesteld, terwijl een specifiek arbeidscontract ook eventueel mondeling kan zijn. Dat laatste contract kan gelden voor een bepaalde klus of een vastgestelde tijd. Het werk kan zowel in deeltijd zijn of als volledige baan worden uitgevoerd. Het rooster kan variabel of vast zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *